RSS 放送

Tag Archives: 三月

照片|三月活動(鯉魚門)

Posted on

影行者今次來到鯉魚門,繼續和街坊一齊畫畫。
和前幾次不同的是,這次我們用蠟筆畫畫,小朋友都很喜歡。

小朋友畫的畫,會成為下一個活動的「入場券」--
我們準備了帳篷,讓家長和小朋友都坐進去,與雄仔叔叔一起講故事。

當日活動情況:

下午陽光猛烈,家長在樹蔭下乘涼聊天;小朋友坐著心愛的單車和玩具車來畫畫:

小朋友都在「埋頭苦幹」:

家長也來給意見,一同參與畫畫過程:

義工姐姐都畫埋一份!

小妹妹畫畫後,把蠟筆按顏色放回圓筒:

小朋友把鍾愛的人和物,還有鯉魚門的建築都畫進畫裡了:

這位小妹妹做到一車兩用-踩單車累了.便坐到一旁畫幅畫:


畫完畫,大家拿著「入場券」,齊齊排隊去:

去邊呢?原來是大帳篷。小朋友在前面入口出示「入場券」,便可從後面入口進入帳篷。家長也跟著小朋友去聽故事呢:
          

          

坐定定就開始喇!

雄仔叔叔先介紹自己,然後講了很多舊區小故事。大家都很好奇和投入,有家長更問了許多問題:

雄仔叔叔拿著舊照片講故事,小朋友都很感興趣:


廣告

鯉魚門三月份放映活動

Posted on

影行者的鄉郊放映又來喇!今次我們來到鯉魚門,和街坊一齊睇片一齊玩。
除了以往的畫畫環節,我們的神秘帳篷內有特備活動,大朋友小朋友都可以參加,畫完畫就可以入帳篷玩,保證有驚喜!

   
   

日期:2012年3月24日(星期六)
時間:下午2時-4時
地點:鯉魚門三家村榕樹頭空地

活動:
下午2時-3時  街坊齊畫畫
下午3時-4時  神秘帳篷內的特備活動

主辦:影行者
協辦:香港小童群益會賽馬會油塘青少年綜合服務中心

交通:
港鐵油塘站A2出口 一直向前行(茶果嶺道方向)15分鐘即可到達鯉魚門牌坊;或
觀塘協和街乘紅色專線小巴(鯉魚門),總站便是鯉魚門牌坊;或
觀塘裕民坊巴士總站乘14C巴士,於崇信街三家村避風塘外下車。

到達鯉魚門牌坊後,穿過海鮮食肆,便會到達海濱學校附近的籃球場,再向前走便會看見榕樹頭(公廁旁邊)。

如有查詢,請電 81012056聯絡鄺小姐。